Brødrene Grove AS
Brødrene Grove AS

Brødrene Grove AS er et holdingselskap eid av Tommy Gjørøy og brødrene Christian Grove og Nikolaj Grove.

Selskapet ble etablert i 01.06.2011 i forbindelse med en omstrukturering av selskapene eid av brødrene.

Brødrene Grove AS sitter i dag på 100% eierandel i Smart Varme AS og 100% eierandel i TONA AS.

 

NO 997 053 818 MVA

Brødrene Grove AS

Minde Allè 4

N- 5063 Bergen

© 2016 Brødrene Grove As. Alle rettigheter forbeholdt, all right reserved.